Etusivu Curriculum Vitae     Morenoinstituutti   Julkaisut
 

 

 

Tervetuloa tutustumaan julkaisuihini: 

 

2002 

Päättötyö. Psykodraaman menetelmät työuupumuksen hoidossa. (Resurssi)

 2007

Päättötyö. Ryhmä sisäisen ja ulkoisen kenttänä. (Resurssi)

 2014

Matka luovuuden lähteelle. Psykodraama ja jungilainen psykologia kohtaavat. (Suomen Morenoinstituutti)

Arviointi: Harri Virtanen  "Kahdella airolla soutaja"
   
              (psykoterapia - 3/2015, ss 231-232) 
 LUE

 

 

Facebookissa "Psykodraama ja jungilainen psykologia"  julkaistuja tekstejä:

https://www.facebook.com/morenoinstituutti 

 

05.04.2021 - SEIKKAILUA NIMEN JA IDENTITEETIN MAAILMASSA - OSA 2.
Identiteetti, ihmisen tietoinen käsitys itsestään rakentuu elämänkaaren aikana ryhmissä ja niissä koetuissa suhteissa. Ihminen samaistuu ryhmään, johon hän kuuluu tai kokee kuuluvansa. Samaistumisen kohteita voivat olla muun muassa perhe suku, ammattiryhmät ja ideologiset ryhmittymät, kansalaisuus, sosiaalisen statuksen omaava viiteryhmä, harrasteryhmä. Jung kutsuu tätä samastumisen kautta rakentuvaa identiteettiä kollektiiviseksi identiteetiksi. Se määrittelee ihmisen olemusta ja luo ulkoisessa maailmassa myös odotuksia hänen toiminnalleen, antaa nimen.   LUE

 

 

10.03.2021 - SEIKKAILUA NIMEN JA IDENTITEETIN MAAILMASSA - OSA 1.
Tämä teksti liittyy niin etu- kuin sukunimeni aiheuttamiin kokemuksiin ja kysymykseen omasta identiteetistäni ja sen kehitysvaiheista tähän päivään. Olen kulkenut jo jonkin aikaa etsimässä vastauksia ja ymmärtämystä itselleni niin oman etu- kuin sukunimeni historian, suomalaisen kansanperinteen, jungilaisen psykologian ja suhteiden näkökulmalta. Toivon, että saat tekstistä myös jotain mielenkiintoista, uutta tulokulmaa omaan nimi- ja identiteettitarinaasi.   LUE

 

20.12.2020 - Mystinen ajaton aika
Jouluajan 12 päivää ja 13 yötä 24.12. – 6.1.

Käsitys ajattomasta ajasta, kuin välitilasta kalenterissa syntyi, kun kuukalenteri korvattiin roomalaisella aurinkokalenterilla. Kuun kierto oli kuitenkin tärkeä seurattava viljelijöille ja luonnosta antimensa saaville. Tavallinen kansa jatkoi virallisesta aurinkokalenterista huolimatta kuun vaiheisiin perustuvan kalenterin mukaan elämistä arjessaan.        LUE

 

12.04.2020 - LUOMAKUNNAN KRUUNU PANDEMIAN VARJOSSA – PÄÄSIÄINEN 2020
Luomakunnan kruunu on parhaillaan joutunut alistumaan itseään voimakkaammalle vallalle. Tapahtumien etenemistä seuratessa huomioni on usein kiinnittynyt sanaan Korona, jolla COVID -19 nimistä virusta kutsutaan. Sillä viitataan viruksen muotoon täynnä kruunuista muistuttavia väkäsiä.

Nimi KORONA ja sen merkitys havahduttavat erityisesti Pääsiäisenä, jonka yksi keskeisimpiä symboleita on ORJANTAPPURAKRUUNU. KRUUNU on vallan symboli. Tämä analogia pysähdytti minut tarkastelemaan pandemian aiheuttamaa tilannetta erityisesti vallan näkökulmalta, ja rinnakkain Pääsiäisen tapahtuman kanssa. Pääsiäiseen liittyvät pohdintani ovat heränneet ensisijaisesti psykologiselta ja kollektiiviselta perustalta enkä ole huomioinut teologiaa ja historiantutkimusta.   LUE

 

26.05.2019 - KESKELLÄ  ILMASTONMUUTOSTA –  GRAALIN  MALJAA  ETSIMÄSSÄ
Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen kohtuuttoman hyödyntämisen keskellä on tarkoituksenmukaisten valintojen tekeminen näyttäytynyt haastavalta niin yksilöille kuin yhteisöille ja poliittista valtaa käyttäville. Kirjoitan edelleen teemasta kiinnostukseni mukaisesti. Osa I keskittyi teemaan LUONTO ja ihmisen luontosuhteeseen. Tässä osassa huomio on toivossa, että muutos on mahdollinen.

OSA II:TOIVO

Myytti talouskasvusta

Kukin yhteiskunta pyrkii luonnollisesti ylläpitämään ja kehittämään elinvoimasta ja hyvinvoivia yhteisöjä.  Nykyajan keino on materiaan ja kuluttamiseen perustuva jatkuva talouskasvu. Sitä voidaankin pitää nykyajan länsimaisena myyttinä, joka ohjaa ihmisen ajattelua, asenteita ja toimintaa. Yhteiskunnan jäsenen tehtäväksi muodostuu toiminta kuluttajan roolissa sekä oman että yhteiskunnan hyvinvoinnin mahdollistamiseksi.  LUE

 

09.04.2019 - KESKELLÄ  ILMASTONMUUTOSTA –  GRAALIN  MALJAA  ETSIMÄSSÄ
Tässä tekstissä etsin kiinnostukselleni uskollisesti sekä jungilaisen psykologian että J.L. Morenon psykodraaman näkökulmista, miksi ilmastonmuutokseen on niin vaikea edelleen puuttua ja kohdata tosiasioita. Tarkoituksenmukaisten valintojen tekeminen näyttäytyy haastavalta niin yksilöille kuin yhteisöille ja poliittista valtaa käyttäville. Tarjoilen tämän pohdinnan kahdessa osassa, joista osa II tulee myöhemmässä vaiheessa. 

Osa I: LUONTO

Erikoistutkija Juha Pöyry Suomen Ympäristökeskuksesta esitelmöi psykodraamayhteisön ensimmäisessä ilmastotapaamisessa Kulttuurikeskus Sofiassa 30.3.2019. Faktat menneisyyden kehityksestä ja tulevan ennusteista paljastivat, että ilmastonmuutos on kiihtyvää ja ihmisen vaikutus siihen on kiistatonta. Ilmastonmuutos merkitsee laajaa ekologista muutosta niin kasvillisuuteen, maaperään, vesistöihin ja eliöstöihin ja eläimiin sekä ihmiseen joka puolella maapalloa ellei hiilidioksidipäästöjä onnistuta vähentämään riittävästi (lämpeneminen  pysähtyisi 1,5 asteeseen) seuraavien lähivuosien aikana, vuoteen 2040 mennessä.  Näihin meille esitettyihin tilastotieteellisiin faktoihin en tarkemmin tässä puutu. Ne ovat luettavissa myös IPCC:N ILMASTORAPORTISTA.  LUE

 

10.02.2019 - Vanhusten Hoidon Tila Peilina

Vanhusten hoidon tila on paljastunut jälleen kerran. Keskustelua on ollut sietämätöntä seurata tietoisena siitä, että vanhustenhoidon tila tulee toistuvasti esiin ennen vaaleja.  Sen jälkeen aihe häviää taustalle eikä mikään muutu kuten toimittaja Tiina Merikanto on todennut.

Yhteiskunta on kehittynyt yksipuolisen rationaaliseksi, materialistiseksi ja narsistiseksi. Kun yksilöllinen vanhus on vain numero ja vanhukset massa, joka on puhujasta riippuen joko vähempiarvoinen kuluerä tai mahdollisuus taloudellisen voiton tavoitteluun, herää vahva epäily, että tämä yhteiskunta ei voi pinnan alla hyvin ja hyvinvointiyhteiskunta on jo mennyttä. Tällainen yhteiskunta vaikuttaa pelkäävän vanhuutta ja sen aitoa kohtaamista tarpeineen ja seurauksineen.  LUE

 

24.11.2018 - Valhe ja Totuus - NÄKÖKULMIA
 
Talouden ja politiikan toimittaja, Jarno Hartikainen esitelmöi Kansallisteatterin Mustassa Laatikossa kirjansa teemasta Totuudenjälkeinen aika. Teema on elänyt mielessä sen kuultuani ja olen etsinyt täydentäviä näkökulmia teemaan ja sivuan myös valeuutisten maailmaa. Tässä aiheet: Totuus vastaan totuus, totuus ja valhe itsestä sekä totuus ja valhe satujen näkökulmalta.
LUE

 

21.07.2018 - Moreno & Jung  Complex-Model

The Moreno & Jung complex-model is an attempt at integrating the complex in Jungian psychology and the understanding of role in Moreno’s role theory. The Moreno & Jung complex-model provides an insight into the structure of the complex and the importance of a role’s layers for the changing of said structure. As enablers of this change I introduce the archetypal aspect of the complex and the role of spontaneity in the dialog between self and ego. The use of the role as action method allows such dialog. In psychodrama role as action method contributes to transcendence. The process of spontaneity and the change of the role as well as the archetypal background of a complex are illustrated in an example from individual psychotherapy.
LUE

 

10.10.2016 - Mammonan Valta ja sen psykodynaaminen voima

Deutsche Bundesbankin entinen presidentti Hans Tietmeyer totesi valtioiden päämiehille helmikuussa 1993 (3. W
orld Economic Forum): "Tästä lähtien te tulette olemaan talousmarkkinoiden kontrollissa."( Jung Journal s. 20) Ekonomi Wesley Clair Mitchell totesi jo 1900-luvun alussa, että taloustieteilijä, joka ei ymmärrä psyyken lainalaisuuksia on verrattavissa ihmiseen, joka käyttää tekniikkaa ymmärtämättä fysiikan lakeja. Taloustieteessä on lisäksi täysin unohdettu modernin taloustieteen kehittäjän Adam Smithin olleen teologin, joka argumentoi ja tarkasteli taloustiedettä eettiseltä perustalta. LUE

 

17.09.2015 - Pakolaisten psykososiaalinen tilanne Morenolaisen rooliteorian näkökulmalta
Kun ihminen menettää läheiset ihmissuhteet tai läheisiään kuoleman, eron, maastamuuton, tai työpaikan menetyksen seurauksena, tämä merkitsee samalla myös näihin suhteisiin sidotun sosiaalisen roolin ja niissä toimimisessa koettujen itseä psyykkisesti ja sosiaalisesti ravinneiden tunteiden ja kokemusten kuolemaa. Äiti ei voi toimia enää äitinä menetettyään lapsensa, mies ei puolisona menetettyään vaimonsa, sisar ei sisarena, veljenä, ystävänä jne. Näin käy myös sotaa pakenevalle pakolaiselle.  LUE

 

31.05.2015 - VAHVA HAAVOITTUVA
Hugo Simbergin 1903 maalama kuva "Haavoittunut Enkeli". Olen tutkinut kuvaa sosiodraamallisin keinoin teemassa Vahva Haavoittuva Ihminen sekä Saksassa että Suomessa myös osana luentoa ihmisen varjosta ja valosta.  LUE

 

10.04.2015 - TAIKAHUILUN MYSTEERI
Taikahuilu syntyi W.A, Mozartin viimeisenä elinvuotena. Se lienee maailman­laajuisesti esitetyin ooppera. Syvyyspsykologiselta näkökulmalta ooppera voidaan tulkita individuaatioprosessin kuvauksena. Musiikki saa ratkaisevan roolin ihmisen itsestään tietoisemmaksi tulemisen kamppailussa, jossa hän joutuu kohtaamaan psyyken arkkityyppiset voimat ja niiden sisältämien vastakohtaisuuksien jännitteet. Oopperassa voi eläytyä näiden voimien dynamiikan vaikutukseen. Taikahuilulla yksin on voimaa, joka kykenee yhdistämään lopulta sisäiset vastakohtaisuudet. Sen sävelet mahdollistavat harmonisen kokonaisuuden muodostumisen ja sen ilmaisun. Neumann kirjoittaa: ..." Wie der Gesang des Orpheus ist sie (Zauberflöte) das Symbol der Musik selber, welche das Widerstrebende und Wilde der Natur, der elementarische ebenso wie der tierischen und menschlichen, zu höherer Einheit, harmonisiert. Diese Kraft der Musik ist aber gleichzeitig eine des Gefühls und des Herzens, das, ...., die Leidenschaft verwandelt. (Neumann 2005, S. 26)" Vapaasti käännettynä lähteestä: Jung Journal, Heft 33, Jahrgang 18, Musik - Klang der Seele, März 2015. Erityisen koskettavan elokuvamuunnoksen oopperasta on tehnyt Ingmar Bergman (1975). LUE

 

 28.02.2015 - NARRI
Karnevaaliperinteen yksi keskeisimmistä hahmoista ainakin Saksan kölniläisessä karnevaalissa on Narri. Kaupungin johtaja luovuttaa hänelle karnevaaliviikon ajaksi” kaupungin avaimet”. On Narrin aika hallita. Keskiaikaisen kuninkaan hovissa narrin tehtävänä oli toimia kuninkaan palvelijana. Narri oli totuuden puhuja, jonka ilmaisun vitsikkyys peitti sanoman tärkeimmän sisällön muilta kuulijoilta paitsi kuninkaalta.  LUE

 

 

 
           
 

© 2010 - 2021 -- Tuula Grandell

päivitetty - 05.04.2021